title logo title logo

Pre-Registration Closed

The deadline for pre-registering for EJC has passed on 6th June 2008 and it is now no longer possible to register in advance for a reduced price.

The pre-registration confirmations will be send out after it has been verified that the money has arrived, probably in the third week of June.

Spacer Club

Not pre-registered?

Don't panic, of course it is still possible to come to the EJC even if you have not registered in advance. From 2nd August onwards you will be able to register directly on site for the regular price, either for the whole week or separate days (toegangsprijzen).

Note 1: Registration on site is only possible in Euros and cash. We will not accept credit cards, cheques or other currencies.

Note 2: Please do not transfer money to the pre-registration accounts listed in the flyers if you have not actually pre-registered by 6th June - no regular price payment possible either.


Spacer Club

De volgende EJC preregistration cancellation policy werd goedgekeurd tijdens de Raad van Bestuur van de EJA van 7 tot 9 december 2001, in Bremen (Duitsland).

I. EJC preregistraties kunnen volledig terugbetaald worden indien een geschreven annulering ontvangen is voor de preregistratie-deadline.
II. Annulaties die ontvangen worden na de preregistratie-deadline, maar vóór het plaatsvinden van het evenement zullen geval per geval bekeken worden.
III. Annulaties worden in geen geval geaccepteerd na het begin van een evenement.

Gelieve te verstaan dat, naast het feit dat de EJA in de mate van het mogelijke preregistraties wil terugbetalen, we ons het recht toeëigenen om elke kost ten gevolge van de annulatie in aftrek te brengen van het terug te betalen bedrag, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) bank kosten en credit card kosten.

Indien je een preregistratie wenst te annuleren, gelieve dit schriftelijk mee te delen aan uw EJA contactpersoon, wiens contactgegevens te vinden zijn op de bevestiging van je registratie. Het is toegelaten om de annulatie mee te delen via email (gelieve in dit geval een kopie te sturen naar prereg@eja.net).
Annulatie via telefoon is niet mogelijk.

Pyramide
deencsesfritnltr
Layout Image
Text not translated. If you want to help, please contact us. Depending on your Browsersettings we have choosen an alternative language.